Danh sách đăng ký xét tuyển

Stt Họ và tên G.tính Ngày sinh Nơi sinh Ngày nhập Trạng thái
1 Đinh Thị Nguyệt Ánh Nam 04/06/2014 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ 7/28/2020 5:02:15 PM Chưa nộp
2 Đinh Thị Nguyệt Ánh Nữ 04/06/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ 7/28/2020 5:29:10 PM Chưa nộp
3 Đỗ Minh Hà Chi Nữ 20/07/2014 BV ĐK tỉnh Phú Thọ 7/27/2020 9:16:59 PM Đã nộp
Trang 1/1